Jan-Henrik Opsahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan-Henrik Opsahl

Jan-Henrik Opsahl
23.09.2020
All doctors inevitably receive requests both big and small from family, friends and acquaintances in relation to medical advice and treatment. This article discusses the ethical, legal and medical...
Jan-Henrik Opsahl
15.09.2020
Enhver lege vil uunngåelig få forespørsler fra familie, venner og bekjente om medisinske råd og behandling av større eller mindre art. I denne artikkelen diskuteres etiske, juridiske og...
Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
19.08.2020
The Abassi case put a spotlight on the role of doctors in forced returns. The role of doctors, their understanding of this role and their professional ethics are all challenged. The Norwegian...
Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
17.08.2020
Abassi-saken satte søkelys på legers rolle i tvangsutsendelsessaker. Legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk blir utfordret. Utlendingsdirektoratet kan fatte vedtak om tvangsutsendelse av...
Sigurd Erik Hoelsbrekken, Jan-Henrik Opsahl, Morten Stiris, Øyvind Paulsrud, Knut Strømsøe
12.06.2012
Norge er et av landene med høyest forekomst av hoftebrudd, og i Nasjonalt hoftebruddregister ble det i 2009 registrert rundt 5 000 primæroperasjoner som følge av lårhalsbrudd ( 2 ). Lårhalsbruddene...