Jan Harald Lærum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Harald Lærum

Gunhild Holmaas, Jan Harald Lærum, Jan Schjøtt, Rafael Alexander Leiva
11.02.2014
A man in his 70s with complicated diabetes, cardiac disease and long-term antibiotic treatment owing to a toe infection was admitted to hospital with a severe acid-base imbalance. He developed a life...
Gunhild Holmaas, Jan Harald Lærum, Jan Schjøtt, Rafael Alexander Leiva
11.02.2014
A man in his 70s with complicated diabetes, cardiac disease and long-term antibiotic treatment owing to a toe infection was admitted to hospital with a severe acid-base imbalance. He developed a life...
Gunhild Holmaas, Jan Harald Lærum, Jan Schjøtt, Rafael Alexander Leiva
11.02.2014
En mann i 70-årene med komplisert diabetes, hjertesykdom og langvarig antibiotikabehandling på grunn av en tåinfeksjon ble innlagt med en alvorlig syre-base-forstyrrelse. Han utviklet en livstruende...