Jan Gregersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Gregersen

Jan Gregersen
21.09.2006
Jeg har med interesse lest diskusjonen i Tidsskriftet nr. 10/2006, nr. 12/2006 og nr. 13 – 14/2006 samt andre medier omkring boken Varsleren ( 1 ), men savner så langt kommentarer til forfatterens...