Jan F. Prytz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan F. Prytz

Jan F. Prytz, Radiologisk avdeling, Erik Waage Nielsen*, Erland Hall, Roald Røde
10.09.2000
Da vi ved Nordland Sentralsykehus startet med koronarangiografi i november 1973, var universitetsmiljøet i Nord-Norge i etableringsfasen. Hjertepasientene i Nordland hadde et meget begrenset tilbud...
Jan F. Prytz, Elin Nesse, Ingebjørg Fagerli
30.11.2000
I løpet av 1980-årene fant Graf & Schuler (1) at ultralydundersøkelse av hoftene kunne være et nyttig supplement til klinisk undersøkelse med Ortolanis (2) og/eller Barlows (3) test for å stille...