Jan Delabie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jan Delabie (f. 1961) er spesialist i hematopatologi, overlege og professor II.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for patologi

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Artikler av Jan Delabie
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media