Jan Christian Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Christian Pedersen

Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Jan Christian Pedersen, Tove Skodje, Avdeling for medisinsk genetikk, Bodil Stokke, Kåre Berg
30.08.2000
Den autosomalt dominante arvegangen ved Huntingtons sykdom innebærer at hvert av en genbærers barn har en risiko på 50 % for å arve sykdomsanlegget, uavhengig av kjønn. Genbærerens barnebarn har...
Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Jan Christian Pedersen, Bodil Stokke, Kåre Berg
30.08.2000
Friske risikopersoner som vurderer presymptomatisk testing kan henvende seg, eventuelt henvises til Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål sykehus. Kontakt kan også formidles gjennom de tre andre...