Jan Cezary Sitek

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for hudsykdommer

og

Barne- og ungdomsklinikken

Senter for sjeldne diagnoser

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Jan Cezary Sitek er spesialist i hud- og veneriske sykdommer og er overlege.

Artikler av Jan Cezary Sitek
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media