Jan Borgeraas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Borgeraas

Jan Borgeraas, Ragnhild Lindqvist
17.04.2008
Giftinformasjonen mottar årlig ca. 40 000 henvendelser ( 1 ). Rundt 12 000 av disse gjelder akutte eksponeringer for kjemikalier og kjemiske produkter. Henvendelsesstatistikken gir et godt bilde av...