Jakob Nakling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jakob Nakling

Inge Johansen, Anders Grimsmo, Jakob Nakling
30.08.2002
Det er økende interesse blant allmennleger for å ta i bruk ultralyddiagnostikk. Et sentralt problem er om man kan oppnå tilstrekkelig faglig kvalitet i primærhelsetjenesten. Det gjelder indikasjoner...
Berit Fougner, Jakob Nakling
30.04.2000
I perioden 1967 – 97 ble 4 916 barn født under transport i Norge (1). Andelen født under transport var uforandret på ca. 0,17 % fra 1967 – 71 (2). Deretter økte andelen til 0,25 % i 1988, og i 1997...