Jahn-Olaf Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jahn-Olaf Olsen

Helge Oftebro, Jahn-Olaf Olsen, Even Tjørve
11.05.2006
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 5/2006 klargjør Olav Molven og medarbeidere en del av prosessene omkring vurderingen av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven og sammenhengen med å gi advarsel...