Jacob Jorem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jacob Jorem

Jacob Jorem, Jørgen Dahlberg, Reidar Pedersen
07.06.2021
Takk for innsendt kommentar til kronikken vår. Vaksinering av pasienter hvor det er tvil knyttet til samtykkekompetanse er ofte krevende. Dette vil særlig gjelde sårbare pasienter, som det er viktig...
Jacob Jorem, Jørgen Dahlberg, Reidar Pedersen
13.04.2021
Vaksinering uten samtykke og eventuelt med tvang er problematisk og komplisert både juridisk og etisk. Når kan dette være aktuelt, og hvilke etiske hensyn må vurderes? Vaksinering har til hensikt å...
Ingun Katharina Hoel Bjorå, Jacob Jorem, Marit Tveito
08.02.2019
Psykisk syke pasienter makter ikke alltid å ivareta sin somatiske helse. Når kan det være riktig å behandle somatisk sykdom under tvang? Vi drøfter aktuelt lovverk i lys av en kasuistikk. En kvinne i...