Jacob J. Christensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ingunn Narverud og Jacob J. Christensen har bidratt likt til denne artikkelen.

Jacob J. Christensen (f. 1986) er m.sc. og klinisk ernæringsfysiolog. Han arbeider ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Artikler av Jacob J. Christensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media