Jack Schjelderup

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jack Schjelderup

Jack Schjelderup
09.04.2013
I Tidsskriftet nr. 3/2013 sto en interessant oversiktsartikkel av Eva A. Malt og medarbeidere om voksne med Downs syndrom ( 1 ). Jeg ønsker å supplere avsnittet om sentralnervesystemet med et fenomen...