Iver Strøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Iver Strøm

Rolf Johansen, Gunvor Steine Fosnes, Hilde Holm, Gunhild Løken, Kristin Englund, Kristin Jørgensborg, Øivind Skovly, Turid Dybendal, Iver Strøm
03.05.2007
Generisk bytte av legemidler i sykehus medfører mange risikomomenter og praktiske problemer. Hvis leger delegerer denne oppgaven til sykepleiere, må rutinene kvalitetssikres og formaliseres...