Ivar Sjaastad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Sjaastad

Åsmund Treu Røe, Ivar Sjaastad, William Edward Louch
03.10.2017
The symptoms of heart failure are reduced exercise tolerance, breathlessness and dependent oedema, due to reduced cardiac output or elevated filling pressures ( 1 ). Cardiac output depends on both...
Åsmund Treu Røe, Ivar Sjaastad, William Edward Louch
02.10.2017
Symptomene på hjertesvikt er redusert utholdenhet, tungpustenhet og deklive ødemer. Dette skyldes nedsatt pumpefunksjon i hjertet ( 1 ). Pumpefunksjonen er avhengig av både adekvat kontraksjonskraft...
Guri Rørtveit, Tone Smith-Sivertsen, Ivar Sjaastad, Helga Sanner, Randi Brendbekken, Tone Norby Bjørgo
15.05.2008
Enbjørg, vår kjære, flotte venninne og kollega, døde 29. mars 2008, bare 43 år gammel. Hun vokste opp og studerte medisin i Bergen, for så å flytte til Vesterålen der hun hadde turnustjenesten. Etter...
Fredrik Swift, Ivar Sjaastad, Ole M. Sejersted
06.11.2003
Andelen pasienter som overlever et akutt hjerteinfarkt øker takket være nye og mer effektive behandlingsmetoder. Dette er én årsak til at antall hjertesviktpasienter er økende. Ved hjertesvikt klarer...
Mathis Korseberg Stokke, Frederic Rivelsrud, Ivar Sjaastad, Ole M. Sejersted, Fredrik Swift
26.06.2012
Since the publication of Sydney Ringer’s seminal article in 1883, it has been known that Ca 2+ plays a key role in the contraction of the heart ( 1 ). Research in the 1900s demonstrated that the...
Mathis Korseberg Stokke, Frederic Rivelsrud, Ivar Sjaastad, Ole M. Sejersted, Fredrik Swift
26.06.2012
Helt siden publiseringen av Sydney Ringers klassiske artikkel i 1883 har man visst at Ca 2+ spiller en helt sentral rolle for hjertets sammentrekning ( 1 ). Forskning utover på 1900-tallet viste at...