Ivar Rossvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Rossvoll

Ivar Rossvoll
10.02.2001
Det har ved mange sykehus vært svært lang ventetid på kirurgisk behandling av lidelser i muskel- og skjelettapparatet. Formålet med denne studien var å undersøke behovet for kirurgisk behandling av...
Ralf Peter Michler, Geirmund Unsgård, Ivar Rossvoll
05.02.2013
I løpet av de siste 30 år har intraoperativ nevrofysiologisk monitorering utviklet seg fra å være en interessant undersøkelsesmetode til å bli en akseptert og vanlig benyttet metode for å beskytte...