Ivar Prydz Gladhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Prydz Gladhaug

Jens Petter Berg, Ivar Prydz Gladhaug
15.06.2020
Doktorgradsdisputaser som blir holdt på engelsk, er mindre eksklusive og mer inkluderende enn disputaser på norsk. Men det unnskylder ikke dårlig språk. Tidsskriftet publiserte nylig en leder av Odd...
Eivind Engebretsen, Ivar Prydz Gladhaug
25.05.2020
Our task is not to provide continuing clinical education of nurses. Nevertheless, a research-based and interdisciplinary nursing community will be found at the Faculty of Medicine, University of Oslo...
Eivind Engebretsen, Ivar Prydz Gladhaug
07.05.2020
Vår oppgave er ikke å drive klinisk videreutdanning av sykepleiere. Likevel skal et forskningsbasert og tverrfaglig orientert sykepleiemiljø også i fremtiden finnes ved Det medisinske fakultet ved...
Jens Petter Berg, Ivar Prydz Gladhaug
04.11.2019
Geir Joner kommenterer i Tidsskriftet at Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo stadig oftere aksepterer at bedømmelseskomiteen velger et emne for prøveforelesningen «som ligger tett opptil...
Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Ivar Prydz Gladhaug, Hege Thoresen, Jørg Mørland
28.01.2019
Thoralf Christoffersen døde 29.10.2018, 77 år gammel. Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet og Universitetet i Oslo har mistet en sentral medarbeider og faglig inspirator gjennom over 40...
Ivar Prydz Gladhaug, Tor Skomedal, Jørg Mørland, Thoralf Christoffersen, Jan-Bjørn Osnes
21.08.2017
Johannes Setekleiv døde 6. mai 2017, 90 år gammel. Farmakologisk institutt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) var hans arbeidssted som dosent og professor i nær 30 år. Han ble...