Ivar Halvorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Halvorsen

Ivar Halvorsen, Eivind Meland, Anders Bærheim
04.01.2007
Legevakttjenesten i Norge er i første rekke ment å dekke befolkningens behov for øyeblikkelig helsehjelp til ulike tider på døgnet ( 1 ). Med øyeblikkelig hjelp menes «den helsehjelp som...
Ivar Halvorsen, Eivind Meland, Anders Bærheim
04.01.2007
The emergency services in Norway are primarily meant to cover the population’s need for immediate medical aid at any time of the day or night ( 1 ). Immediate aid means «the first aid the medical...
Ivar Halvorsen
27.05.2014
Å være ung kommunelege i en liten øykommune sammen med en erfaren og klok kollega er den beste starten på legelivet jeg kan tenke meg. Alle livets sider brettes ut i de daglige konsultasjonene på...