Ivar Anders Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Anders Eide

Hanne Sether Lilleberg, Ivar Anders Eide, John Terje Geitung, My Hanna Sofia Svensson
30.10.2018
En ung kvinne ble rammet av feber, generelle ødemer, leddsmerter og tungpust. En i utgangspunktet forbigående, harmløs infeksjon viste seg her gjennom et alvorligere forløp med akutt glomerulonefritt...
Ivar Anders Eide
11.10.2016
Nyretransplanterte pasienter med høyt inntak av marine fettsyrer har bedre transplantatfunksjon, en mer gunstig kardiovaskulær risikoprofil, opplever færre avstøtningsreaksjoner og har høyere...
Ivar Anders Eide, Anders Angelsen, Geir B. Øverland, Karsten Vada, Lars Vatten
20.02.2001
Bestemmelse av prostataspesifikt antigen (PSA) i serum er sentralt i utredning og diagnostikk av prostatasykdommer. PSA-nivået har i praktisk klinisk medisin vist seg å være organspesifikt, men ikke...
Ivar Anders Eide, Anders Angelsen
10.09.2000
Prostatakreft er den vanligste kreftform blant menn i Norge. I 1996 ble 2 427 nye tilfeller diagnostisert, og 1 064 menn døde av prostatakreft (1). Av alle menn som faktisk har prostatakreft,...