Isabel Sebjørnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: iseb@norceresearch.no

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Isabel Sebjørnsen er legevaktlege og forsker.

Artikler av Isabel Sebjørnsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media