Irma C. Oskam

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Irma C. Oskam (f. 1962)

er veterinær og har doktorgrad i reproduksjonsmedisin fra Norges veterinærhøgskole. Hun er ansatt som forsker og koordinator for fertilitetsbevarende behandling ved Seksjon for reproduksjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: irmosk@ous-hf.no

Gynekologisk avdeling

Kvinne-barn-klinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Irma C. Oskam
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media