Irene Øyeflaten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Irene Øyeflaten

Irene Øyeflaten
01.07.2011
People who approach the health services to request sick leave often suffer from unspecific health complaints that have complex causes. The National Insurance Service’s regulations clearly stipulate...
Irene Øyeflaten
01.07.2011
Personer som oppsøker helsevesenet med behov for sykmelding har ofte uspesifikke helseplager med sammensatte årsaksforhold. Folketrygden har klare regler om at nedsatt arbeidsevne skal skyldes sykdom...