Irene Litleskare

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Irene Litleskare

Irene Litleskare, Hege Salvesen Blix, Marit Rønning
23.10.2008
I Norge har vi et lavt forbruk av antibiotika til humant bruk (ATC-gruppe J01) i forhold til andre land i Europa, og det forskrives oftere smalspektrede antibiotika ( 1 , 2 ). Bruken av...