Iqbal Al-Zirqi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med analyse og tolkning av data, litteratursøk og revisjon av manus.

Iqbal Al-Zirqi er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, forsker og overlege.

Artikler av Iqbal Al-Zirqi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media