Institut for Sundhedstjenesteforskning – Sundhedsøkonomi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Institut for Sundhedstjenesteforskning – Sundhedsøkonomi

Ivar Sønbø Kristiansen, Kjeld Møller Pedersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning – Sundhedsøkonomi
30.06.2000
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har mange felles røtter, og alle landene har vært involvert i ulike politiske unioner med hverandre de siste 1 000 år. Med unntak av Island er landene...
Ivar Sønbø Kristiansen, Institut for Sundhedstjenesteforskning – Sundhedsøkonomi
30.10.2000
I denne artikelen analyseres problemstillingen medisinske feil (engelsk: medical error) i lys av økonomisk teori. Man vil imidlertid lete forgjeves etter begrepet ”feil” i den økonomiske...