Iñigo Martinez-Zubiaurre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Iñigo Martinez-Zubiaurre

Turid Hellevik, Iñigo Martinez-Zubiaurre
08.10.2019
The increasing use of immunotherapy in cases of metastatic cancer has revealed an urgent need for predictive biomarkers. Here, molecular imaging is presented as a unique candidate for the development...
Turid Hellevik, Iñigo Martinez-Zubiaurre
07.10.2019
Etableringen av immunterapi ved metastatisk kreftsykdom har avdekket et presserende behov for prediktive biomarkører. Her presenteres molekylær avbildning som unik kandidat for utvikling av robuste...