Ingvild Kristine Blom-Høgestøl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin

Oslo universitetssykehus, Aker

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med kvalitetskontroll av materialet og analyser samt manusredigering.

Ingvild Kristine Blom-Høgestøl er lege i spesialisering i indremedisin og doktorgradsstipendiat.

Artikler av Ingvild Kristine Blom-Høgestøl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media