Ingvild Heier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Heier

Ingvild Heier, Per Kristian Knudsen, Karl-Olaf Wathne
20.03.2003
Etter hvert som utbredelsen av tuberkulose gikk tilbake på 1900-tallet, ble man klar over at det fantes andre humanpatogene mykobakterier enn Mycobacterium tuberculosis. I Norge kalles disse atypiske...
Ingvild Heier
13.05.2014
Sajjad, Torunn Arntsen Genetisk veiledning av pakistansknorske familier En medisinskantropologisk studie. 400 sider. Oslo: Unipub, 2012. Pris NOK 398 ISBN 978-82-7477-564-0 Mens han var statsminister...