Ingvild Felling Meyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingvild Felling Meyer

Inge Lindseth, Steinar Konradsen, Ingvild Felling Meyer
24.09.2009
Flere forskere argumenterer for at befolkningens vitamin D-status bør bedres. Man hevder at økt inntak av vitamin D fra kosten eller økt egenproduksjon fra sollys kan gi lavere insidens av flere...