Ingvil Berger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: uxinar@ous-hf.no

Lungemedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med idé, litteratursøk, tabell og foto, utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Ingvil Berger er spesialist i lungemedisin og overlege.

Artikler av Ingvil Berger
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media