Ingunn Mandt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingunn Mandt

Ingunn Mandt, Anne Marie Horn†, Anne Gerd Granås
24.09.2009
Resepter må ha god kvalitet for å sikre at apotek utleverer ordinerte legemidler med riktig informasjon til pasienten. Ufullstendige eller uriktige opplysninger om legemiddelbruk representerer en...
Ingunn Mandt, Anne Marie Horn, Anne Gerd Granås
22.06.2006
Legemiddelbehandling kan beskrives som en kjede fra utredning, diagnose og forskrivning til pasientens bruk og senere oppfølging. Apotekfarmasøytene er siste ledd i legemiddelkjeden før pasientene...