Ingunn Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingunn Holm

Tom Monclair, Tryggve Lundar, Bjarne Smevik, Ingunn Holm, Karen Helene Ørstavik
26.11.2013
Currarinos syndrom (CS) ( 1 ) er en sjelden tilstand, med svært variabel klinisk presentasjon, som i en del tilfeller arves autosomalt dominant ( 2 , 3 ). Frem til 2008 var det kun publisert vel 300...
Tom Monclair, Tryggve Lundar, Bjarne Smevik, Ingunn Holm, Karen Helene Ørstavik
26.11.2013
Currarino syndrome (CS) ( 1 ) is a rare condition with a highly variable clinical presentation, which in some cases is inherited in an autosomal dominant fashion ( 2 , 3 ). Up until 2008, around 300...