Ingunn Harstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingunn Harstad

Ingunn Harstad, Geir W. Jacobsen
10.01.2012
The majority of cases of tuberculosis in Norway are diagnosed in individuals coming from high-incidence countries. Immigrants are widely screened, but the follow-up of positive cases is very...
Ingunn Harstad, Geir W. Jacobsen
10.01.2012
De fleste tilfeller av tuberkulose i Norge diagnostiseres hos personer fra land med høy insidens. Det gjennomføres et omfattende screeningprogram av immigranter, men oppfølgingen av positive funn er...