Ingun Ulstein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingun Ulstein

Dag Årsland, Knut A. Engedal, Harald A. Nygaard, Jukka Louhija, Ingun Ulstein, Marianne Holm
28.05.2003
Alzheimers sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ hjernesykdom som medfører gradvis svekkelse av hukommelse og andre mentale funksjoner, redusert evne til å gjennomføre daglige...
Anne Brækhus, Ingun Ulstein, Torgeir Bruun Wyller, Knut Engedal
15.11.2011
The patients who are assessed at Oslo University Hospital’s Memory Clinic are young – half of them are under 65 years of age. Most are suffering from mild cognitive impairment or dementia at a very...
Ingun Ulstein
04.05.2005
Sejerøe-Szatkowski, Kirsten Demens Kommunikasjon og samarbeid. 160 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 225 ISBN 82-05-32972-9 Forfatteren har 20 års erfaring med arbeid med...
Anne Brækhus, Ingun Ulstein, Torgeir Bruun Wyller, Knut Engedal
15.11.2011
Pasientene som utredes ved Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus er unge, halvparten er under 65 år. De fleste har mild kognitiv svikt eller demenssykdom i svært tidlig fase, andre kommer...
Ingun Ulstein
03.11.2015
Stranger, Simon Bestefar på rømmen 50 s, ill. Oslo: Stiftelsen Kirkens Bymisjon, 2015. Pris NOK 139 ISBN 978-82-998529-3-7 Økt søkelys på demens har ført til erkjennelsen av at også barn rammes når...