Ingun Katharina Hoel Bjorå

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: ingun.hoel.bjora@gmail.com

Ingun Katharina Hoel Bjorå er LIS-lege ved Voksenpsykiatriske avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Artikler av Ingun Katharina Hoel Bjorå
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media