Ingrid Westvik Hestness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Westvik Hestness

Ingrid Westvik Hestness
19.02.2004
Den medisinske oppfølgingen av barn med obstetrisk plexus brachialis-skade er intensiv de første par årene. Nerverekonstruksjon vurderes i 3 – 4 måneders alder og fysioterapi igangsettes like etter...