Ingrid Smith

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ingrid Smith (f. 1964) er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer, overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, Helse Bergen og førsteamanuensis ved Klinisk institutt, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har bidratt med manusutforming og analyser.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

Artikler av Ingrid Smith
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media