Ingrid Sivesind Mehlum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Sivesind Mehlum

Oddfrid Aas, Jan Vilis Haanes, Trude Fossum, Ingrid Sivesind Mehlum, Britt Randem, Jens-Tore Granslo
04.11.2019
May Brit Lund tar i denne lederen opp tråden fra L. Aarhus og I. S. Mehlum sin artikkel om utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom ( 1 ). Det er flott at dette temaet tas opp på lederplass. Lund...
Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
29.08.2019
Working conditions have a significant impact on public health. A Norwegian study has shown that up to 30–40 % of all sickness absence may be attributed to workplace conditions ( 1 ). To obtain a...
Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
27.08.2019
Arbeidsforhold betyr mye for helsen i befolkningen. En norsk studie har vist at så mye som 30–40 % av sykefraværet kan skyldes folks arbeidsforhold ( 1 ). For å få en bedre oversikt over...
Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
22.08.2017
Norwegian studies have shown that 60 % of the age group 30 – 45 years report occupationally related health problems ( 1 ), that approximately half of all general-practice consultations with gainfully...
Lisa Aarhus, Ingrid Sivesind Mehlum
21.08.2017
Norske studier har vist at 60 % i aldersgruppen 30-45 år rapporterer arbeidsrelaterte helseproblemer ( 1 ), at omtrent halvparten av konsultasjonene i allmennpraksis med yrkesaktive angis å ha...
Ingrid Sivesind Mehlum
21.01.2011
Sick leave is a topical subject in the context of the 2010 revision of the Agreement on a More Inclusive Working Life (the IA agreement) ( 1 , 2 ). There has been little discussion about the extent...
Ingrid Sivesind Mehlum
21.01.2011
Sykefravær er et aktuelt tema i forbindelse med revisjonen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i 2010 ( 1 , 2 ). I hvilken grad sykefraværet kan ha sammenheng med...