Ingrid Schrøder Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Schrøder Hansen

Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
In the Cause of Death Registry, «violent death» is defined as death from an external cause, such as injuries and poisonings resulting from accidents, self-harm (suicide) or homicide ( 2 ). To reduce...
Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
«Voldsomme dødsfall» vert i dødsårsaksregisteret definert som dødsfall som er eit resultat av ytre årsaker, slik som skadar og forgiftingar utløyste av ulukker, eigenskade (sjølvmord) eller drap ( 2...