Ingrid Opheim Ølness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ingrid Opheim Ølness er lege i spesialisering i medisinsk biokjemi og konstituert overlege ved Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ingrid Opheim Ølness
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media