Ingrid Norheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Norheim

Ingrid Norheim, Astri Vilberg
14.02.2008
Behandling av pasienter med hypotyreose har gjennom alle år vært bygd på vitenskapelig dokumentasjon og klinisk erfaring. I American Thyroid Associations anbefaling er en TSH-verdi på 0,5 – 2 mIE/l...
Ingrid Norheim, Anne Thorsby
10.04.2002
Sykdommen hypotyreose kan ha mange ansikter. Symptomene pasientene søker lege for, er svært varierende. Mange har vært hos flere leger før diagnosen blir stilt. Man finner imidlertid ikke hypotyreose...
Svein Ivar Fylkesnes*, Mogens Jensenius, Medisinsk klinikk, Ingrid Norheim
20.04.2001
En kvinne født i 1924 kom sommeren 1999 til medisinsk poliklinikk og presenterte en kul på halsen. Begge foreldrene til pasienten døde av tuberkulose, og ti år gammel ble hun nærmest blind på venstre...
Ingrid Norheim
10.11.2000
Medullært thyreoideakarsinom er en sjelden kreftform, som forekommer sporadisk eller arvelig. I familier med MEN II (multippel endokrin neoplasi type II) (tekstboks) ser man medullært...