Ingrid Nermoen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Endokrinologisk avdeling

Akershus universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Ingrid Nermoen er spesialist i endokrinologi, overlege og førsteamanuensis.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har utarbeidet pasientinformasjonsbrosjyre om SGLT2-hemmere og mottatt honorar for rådgivning fra Boehringer Ingelheim.

Artikler av Ingrid Nermoen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media