Ingrid Nermoen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Nermoen

Kristine Vaage Hatlen, Archana Sharma, Ingrid Nermoen
04.09.2020
Diabetic ketoacidosis is rarely seen in patients with type 2 diabetes. Doctors and patients need to be aware that sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors increase the risk of diabetic...
Kristine Vaage Hatlen, Archana Sharma, Ingrid Nermoen
27.08.2020
Diabetisk ketoacidose sees sjelden hos pasienter med type 2-diabetes. Leger og pasienter må være klar over at SGLT2-hemmere gir økt risiko for diabetisk ketoacidose, også hos pasienter med type 2-...
Ingrid Nermoen, Eystein S. Husebye, Anne Grethe Myhre, Kristian Løvås
04.04.2017
Congenital adrenal hyperplasia is caused by hereditary enzyme defects in the adrenal cortex. The classic form results in reduced production of cortisol and aldosterone accompanied by increased...
Ingrid Nermoen, Eystein S. Husebye, Anne Grethe Myhre, Kristian Løvås
30.03.2017
Medfødt binyrebarkhyperplasi skyldes arvelige enzymdefekter i binyrebarken. Den klassiske formen medfører redusert produksjon av kortisol og aldosteron og samtidig økt produksjon av...
Ingrid Nermoen, Aksel Foss*, Harald Holte*, Øystein Mathisen*, Inge B. Brekke*, Pål-Dag Line*, Anstein Bergan*
02.12.2004
Binyrebarkkarsinom er en sjelden, men høymalign lidelse med dårlig prognose. Årlig insidens er to tilfeller per million ( 1 ). Binyrebarkkarsinomer inndeles etter TNM-systemet og stadieinndeles etter...