Ingrid Miljeteig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

og

Forsknings- og utviklingsavdelinga

Helse Bergen

Forfatterbidrag: utforming av idé, utforming av studien, analyse av datamaterialet, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Ingrid Miljeteig er professor og visedirektør i BCEPS. Hun leder klinisk etikkomité ved Haukeland universitetssjukehus.

Artikler av Ingrid Miljeteig
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media