Ingrid Miljeteig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Miljeteig

Andrea Melberg, Kristine Husøy Onarheim, Astrid Onarheim Spjeldnæs, Ingrid Miljeteig
20.12.2017
Norway has committed to the UN’s Sustainable Development Goals. Securing universal health coverage for all is one of the key objectives. This commitment challenges Norwegian practice and legislation...
Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Frehiwot Berhane Defaye, Dawit Desalegn, Ole Frithjof Norheim, Olav Hevrøy, Kjell Arne Johansson
23.11.2017
Ethical dilemmas are part of everyday clinical practice, and doctors worldwide must make value-based decisions. In low-income countries with very limited resources, healthcare personnel and...
Ingrid Miljeteig, Kjell Arne Johansson, Ole Frithjof Norheim
09.10.2008
I de senere år har vi gjennom mediene vært vitne til flere saker der pårørende og helsepersonell har vært uenige i beslutninger som gjelder avslutning av behandling ( 1  –  4 ). I slike saker...
Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Ole Frithjof Norheim
01.01.2009
Gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser (fig 1) ( 1 ) fører til daglige prioriteringer på ulike nivåer i helsevesenet. Disse avgjørelsene kan medføre at pasienter nektes potensielt nyttig...
Jon Narvestad, Ingrid Miljeteig
20.03.2002
To millioner jenter blir omskåret årlig. Her fra omskjæring av en pike i Egypt. Foto C. Leroy, Sipa Press/Scanpix Intensjonen med seminaret var at studentene som fremtidige leger kunne forberede seg...
Ingrid Miljeteig, Kjell Arne Johansson
20.08.2002
Dr. Lewin er pediater og ansvarlig for etikkundervisningen ved St. John’s Medical College i Bangalore. På forespørsel om vi kunne få besøke og intervjue ham om medisinsk etikk i India svarte han...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
When resources are limited, priorities must be assigned. Prioritisation should depend on various factors such as health benefits, deterioration of prognosis, health inequalities and expenses. These...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
IVDUs are particularly prone to infectious endocarditis, with a lifetime incidence of 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Among the estimated 8 200 to 11 500 IVDUs living in Norway ( 3 ), there are indications of an...
Ingrid Miljeteig
07.06.2016
Noen ganger når jeg presenterer meg, glemmer jeg å si at jeg er lege. «Du må si at du er lege også, da hører de mer på deg – legene altså,» sier mine kolleger som er filosofer, antropologer,...
Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig
12.08.2010
Høykostnadsmedisin gir store utfordringer når det gjelder rettferdig fordeling av helsegevinster. Helseøkonomiske evalueringer er i så måte et viktig teknisk hjelpemiddel for å tydeliggjøre...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
Når ressursene er begrenset, må man prioritere. Hvilke tiltak som bør prioriteres, avhenger bl.a. av helsegevinst, prognosetap, helseulikhet og kostnad. Disse faktorene må veies opp mot hverandre...
Sigrid Halset, Siren Morken, Ingrid Miljeteig
30.04.2012
Nylig passerte jordens befolkning sju milliarder mennesker, og det er en utfordring å stabilisere verdenspopulasjonen på et bærekraftig nivå. I India bor det 1,198 milliarder mennesker, og hvert år...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
Pasienter som injiserer medikamenter og illegale rusmidler er ekstra utsatt for infeksiøs endokarditt, med en livstidsinsidens på 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Det antas at det er mellom 8 200 og 11 500...