Ingrid Marie Ringen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ingrid Marie Ringen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt foredragshonorar fra Ferring og Gedeon Richter.

Artikler av Ingrid Marie Ringen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media