Ingrid Hjulstad Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Hjulstad Johansen

Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
16.10.2018
In the wake of the #MeToo online campaign, media reports about sexual harassment and unwanted sexual attention have shaken organisations and workplaces across the world ( 1 ). In December 2017, more...
Karin Isaksson Rø, Ingrid Hjulstad Johansen, Judith Rosta
15.10.2018
I forlengelse av nettkampanjen #MeToo har fortellinger i mediene om seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet rystet organisasjoner og arbeidsplasser over store deler av verden ( 1 )...