Ingrid Følling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Følling

Ingrid Sørdal Følling
09.11.2020
A singular focus on lifestyle can increase social inequalities in health. The concept of lifestyles was introduced by the German sociologist Max Weber (1864–1920), who studied various consumer groups...
Ingrid Sørdal Følling
09.11.2020
Et ensidig fokus på livsstil kan forsterke sosiale ulikheter i helse. Begrepet livsstil ble først tatt i bruk av den tyske sosiologen Max Weber (1864–1920), som forsket på ulike forbrukergrupper ( 1...