Ingrid Følling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ingrid Sørdal Følling er ph.d. og forsker ved Regionalt Senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs hospital. Artikkelen er basert på ph.d.-prøveforelesningen Begrepet livsstil – til nytte og besvær for pasienter og folk flest.

Artikler av Ingrid Følling
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media