Ingrid Anna Teigen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Anna Teigen

Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg, Kristoffer Brodwall
22.02.2021
A child of late preschool age was brought to the hospital due to unexplained changes in his behaviour. The symptoms proved to be temporary, and several possible differential diagnoses were considered...
Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg, Kristoffer Brodwall
22.02.2021
Et barn i sen barnehagealder ble brakt til sykehus grunnet uforklarlig endret adferd. Symptomene var forbigående, og flere mulige differensialdiagnoser ble vurdert. Endelig diagnose ble først...
Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg
04.11.2019
Vi takker Jørgen Bramness og Vigdis Vindenes for en velskrevet kommentar til vårt innlegg i Språkspalten, og deres tilslutning til at «medisinsk cannabis» er et problematisk uttrykk. Kommentaren...
Ingrid Anna Teigen, Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Jon Andsnes Berg
23.09.2019
Today, a small but growing number of patients in Norway are prescribed cannabinoids for medical use. Despite the large focus on their potential as medicines, there is limited scientific knowledge...
Ingrid Anna Teigen, Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Jon Andsnes Berg
23.09.2019
I dag får et lite, men økende antall norske pasienter forskrevet cannabinoider til medisinsk bruk. Til tross for stor oppmerksomhet rundt potensialet som legemidler er det begrenset vitenskapelig...
Trond Trætteberg Serkland, Thomas Pahr, Ingrid Anna Teigen, Jon Andsnes Berg
27.08.2019
Uttrykket medisinsk cannabis er mye brukt, men det kan være direkte misvisende. Vi anbefaler en mer presis terminologi. Cannabis sativa. Illustrasjon: Florilegius / NTB Scanpix Cannabisprodukter til...