Ingrid Anna Teigen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk og molekylær medisin

NTNU

og

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssjukehus

Ingrid Anna Teigen er lege i spesialisering i klinisk farmakologi og ph.d.-kandidat.

Artikler av Ingrid Anna Teigen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media