Ingrid Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Andersen

Ingrid Andersen, Hanne Frydenberg, John Gunnar Mæland
11.06.2009
De fleste undersøkelser har konkludert med multifaktorielle forklaringer på sykefravær ( 1 ). Når man skal lete etter årsaker til sykefravær, bør det skilles mellom forhold på makronivå som kan...