Ingrid Alm Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Alm Andersen

Ingrid Alm Andersen, Jens Hammerstrøm
20.04.2002
Venøs tromboembolisme er en vanlig sykdom, med en insidens på ca. én per 1 000 personår (1, 2). Til tross for ny kunnskap om risikofaktorer og patogenese i de senere år (1, 2) har...