Ingrid Agartz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ingrid Agartz (f. 1953) er professor i psykiatri og overlege. Hun er adjungerende professor ved Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, og har over 20 års forskningserfaring rundt MR og schizofreni. Hun har revidert manuset og bidratt underveis med innspill til innholdet. Ideen er utviklet i samarbeid mellom forfatterne.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

K.G. Jebsen – senter for psykoseforskning

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

og

Avdeling for psykiatrisk forskning

Diakonhjemmet Sykehus

Artikler av Ingrid Agartz
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media